PREZENTARE

Revista de Management Comparat Internaţional este publicată în limba engleză.
Începând cu anul 2008, revista apare cu o frecvenţă de cinci numere pe an.

Aceasta cuprinde articole elaborate de specialişti în management şi se adresează profesorilor, cercetătorilor, studenţilor, managerilor, întreprinzătorilor şi altor categorii de persoane interesate de domeniul managementului, în general, şi al managementului comparat, în special.

Studiile şi articolele publicate în revistă

RMCI invită specialiştii, interesaţi de domeniul managementului comparat, să contribuie cu studii şi articole la viitoarele numere.

Revista de Management Comparat Internaţional este clasificată de
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
(CNCSIS) în categoriile:
B+ (anul 2011), B+ (anul 2010), B+ (anul 2009), B (anul 2008).

Cod CNCSIS : 361
Revista este indexată în următoarele baze de date internaţionale:
RePec (Research Papers in Economics - IDEAS, Econpapers, Socionet)
Index Copernicus - Journals Master List
EBSCO
The World Wide Web Virtual Library For European Integration
NewJour Electronic Journals and Newsletters
Ulrich's Periodicals Directory
Cabells Database
Google Scholar
OCLC-WorldCat