LEGĂTURI UTILE

1. Principalii Parteneri:
Academia de Studii Economice, Bucureşti, România www.ase.ro
Facultatea de Management, Bucureşti, România www.management.ase.ro
Centrul Naţional de Excelenţă în Studii de Management Comparat Internaţional www.cnesmc.ro
2. Instituţii Publice Naţionale:
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior www.cncsis.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului www.edu.ro
3. Instituţii Publice Internaţionale:
Uniunea Europeană www.europa.eu
Thomson Scientific www.scientific.thomson.com