CONTACT

Revista de Management Comparat International

Academia de Studii Economice, Bucureşti

Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti 70167, ROMÂNIA

e-mail: cnesmc@yahoo.com

Director RMCI Conf. Univ. Dr. Marian Năstase

Telefon/fax: (+4) 021.319.19.67