CONDIŢII DE PUBLICARE

Misiunea Revistei de Management Comparat Internaţional este aceea de a promova un management performant în firmele din Europa centrală şi de Est, bazat pe abordări manageriale moderne din organizaţiile competitive pe plan mondial, în special din ţările Uniunii Europene, SUA şi Japonia.

Prin publicarea acestei reviste, CNESMC îşi propune să atingă următoarele obiective:

  • mărimea articolului, 7-12 pagini;
  • abstract între 100-150 de cuvinte;
  • 5 cuvinte cheie;
  • clasificarea JET a prezentului articol*;
  • fonturi: Times New Roman;
  • spaţii între linii: single;
  • editor de text: Microsoft Word.

Informaţiile cu privire la redactarea articolelor pot fi consultate aici...

Toate articolele vor fi evaluate în sistemul peer review.

Articolele vor fi trimise în limba engleză, prin Internet, la adresa : cnesmc@yahoo.com

*http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html